PDA

View Full Version : Hân hoan muôn lờigioanha
15-02-2015, 12:55 AM
HÂN HOAN MUÔN LỜI

1/ Hân hoan muôn lời mừng kính Thánh Gia, phúc ân dư đầy tình yêu thắm tươi chan hòa. Cuộc đời dương thế tuyệt vời, gương lành phúc đức để danh thơm thiên thu.

ĐK: Dâng lên Chúa lời tạ ơn, đã ban cho nhân loại chính Con yêu của Ngài. Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se nên Thánh Gia suối nguồn ơn cứu độ.

2/ Bao la ân tình đời sống Thánh Gia, dẫu trong âm thầm mà nên mẫu gương mọi nhà. Nhọc nhằn lao tác cùng xẻ chia đời nhân thế với tin yêu phó thác.

3/ Vui trong chiêm niệm đời sống hiến dâng, Thánh Gia kêu mời tình yêu trắng trong vẹn toàn. Đường đời gian khó trải qua lao nhọc, tân toan hưởng phúc lộc vinh quang.pdf (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Martino/HanHoanMuonLoi.pdf)
Encore (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Martino/HanHoanMuonLoi.enc)