PDA

View Full Version : Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô, Xin tin yêugioanha
15-07-2013, 10:34 PM
XIN TIN YÊU
Tác giả: Ngọc Huân

Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô, Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô, Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô Không ai tách lìa chúng tôi

Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô, Là tình yêu cao vời khôn ví...cao vời khôn ví... Bao gian nan vẫn trung kiên, bao truân chuyên trọn nỗi niềm tựa thấy Đấng vô hình. Trọn một niềm, một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu Xin tin yêu vào nơi Ngài.

Kết: Xin tin yêu vào nơi Chúa !


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/xintinyeu.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5323)