PDA

View Full Version : Xin cho con tay sạch lòng thanh, để con mãi mãi mến Chúagioanha
18-03-2016, 08:32 PM
TAY SẠCH LÒNG THANH
Lm. Mi Trầm

ĐK: Xin cho con tay sạch long thanh, để con mãi mãi mến Chúa chân thành. Xin cho con quyết sống trọn lành, để nên ánh sáng muối ướp trần gian.

1/ Không có gì từ bên ngoài làm ô uế tâm hồn nhưng là điều từ bên trong làm con người ô uế. Hãy để cho Lời Chúa dẫn đường ta đi Hãy để cho Lời Chúa ghi tạc lương tri.

2/ Không phải người hằng kêu cầu mà vào Nước Thiên đàng nhưng là người hằng chuyên tâm thực thi Lời Chúa phán. Hãy nhớ luôn Lời Chúa: sống tình yêu thương. Hãy điểm tô cuộc sống luôn được thơm hương.PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/TaySachLongThanh_mt.pdf)