PDA

View Full Version : Theo ánh sao - Lm. La Thập Tựgioanha
18-03-2016, 08:47 PM
THEO ÁNH SAO
Lm. La Thập Tự


1/ Ngôi Hai sinh tại Bê-lem, giữa bầu trời đêm đông giá rét. Mọi người đâu ai hay biết, cuộn mình trong giấc ngủ ngon. Theo ánh sao Ba Vua tìm về, hỏi Vua dân Do Thái mới sinh ở đâu, chỉ cho tôi đến thờ bái Ngài.

ĐK: Ngày xưa Ba Vua dâng Chúa, vàng ròng, nhủ hương, mộc dược. Ngày nay con biết dâng Ngài gì đây? Dâng lên Ngài đời con, giữa thế trần lầm than, dâng lên Ngài niềm tin yêu mến cậy trông.

2/ Cho tôi ơn lộc vô biên, giữa người đời đam mê kiếp sống. Từng ngày đi trong đêm tối, để rồi vui bước rạng đông. Theo ánh sao năm xưa soi đường, nhận ra đâu Thiên Ý vẫn đang gọi ta, lòng vâng theo Ý Ngài đến cùng.

3/ Năm xưa sinh tại Bê-lem, giữa bò lừa không chăn chiếu ấm. Mục Đồng vây quanh ca hát, người đời sao mãi lặng câm. Con khấn xin như sao soi đường, gọi nhân gian mau đến viếng thăm Hài Nhi, quì dâng lên tiếng lòng ấm êm.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/TheoAnhSao_ltt.pdf)