PDA

View Full Version : Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con theo như chúng con đã trông cậy nơi Ngài.gioanha
19-03-2016, 04:07 PM
THÁNH VỊNH 32
Xuân Minh


ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con theo như chúng con đã trông cậy nơi Ngài.

1. Vì lời Ngài là lời chân chính. Việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Địa cầu đầy ân sủng Ngài.

2. Ngài dõi theo kẻ cậy trông Chúa, Ngài nhìn coi kẻ kính sợ Chúa. Để cứu họ khỏi tay ma ác thần, che chở họ trong cảnh khốn cùng.

3. Này hồn con hằng đợi trông Chúa. Ngài là Đấng chở che đời con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung của Ngài như lòng con cậy tin ở Ngài.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/ThanhVinh32_xm.pdf)