PDA

View Full Version : Vui sống - Lm. Nguyễn Duygioanha
09-08-2016, 03:55 AM
VUI SỐNG
Lm. Nguyễn Duy


ÐK: Ðừng lo chi ngày mai, đừng băn khoăn trong cuộc sống. Hãy sống vui từng phút giây mà Chúa thương ban cho đời ta.

1. Chim trời không gieo gặt không thu lượm nhưng chúng có lo gì, vì Thiên Chúa hằng lo cho thụ sinh cho đời ta.

2. Chim đàn trên non ngàn không bao giờ phải lo sẽ ăn gì, vì Thiên Chúa hằng lo cho thụ sinh cho đời ta.

3. Hoa hồng giữa cánh đồng không trang hoàng mà sắc thắm hương nồng, vì Thiên Chúa hằng lo cho thụ sinh cho đời ta.

4. Con người đáng quý trọng hơn chim rừng huệ sánh cũng chẳng bằng, vì Thiên Chúa hằng lo cho thụ sinh cho đời ta.


PDF (http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/VuiSong_nd.pdf)