PDA

View Full Version : Với Mẹ con dâng - Lm. Thái Nguyêngioanha
18-08-2016, 09:58 AM
VỚI MẸ CON DÂNG
Lm. Thái Nguyên


ĐK: Với Mẹ tâm tình con thảo kính. Dâng lên muôn khúc ca với bánh rượu thơm ngát chứa chan (í ) tình. Đây cuộc đời con, vui buồn qua ngày. Tình con không dám phai lòng, con sống chính ngay giữa muôn vàn đổi thay với những ngày trần gian. Cùng Mẹ hiến dâng của lễ thánh ân. Nguyện xin Chúa thương ban muôn vàn ân phúc cho người thế trần.

TK: Cùng với Mẹ con dâng bao khổ sầu, gánh nặng trần vai mang trong cuộc đời bể dâu. Dù qua tháng năm phai nhạt mầu, tình yêu đẹp mãi như ban đầu cho đời con thấm sâu ơn Ngài.

(Để Kết:) Cùng với Mẹ con dâng.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/VoiMeConDang_tn.pdf)