PDA

View Full Version : Bethleem ơi! - Nguyễn Khắc Xuyêngioanha
09-09-2016, 09:23 PM
BETHLEEM ƠI
Nguyễn Khắc Xuyên1/ Bê-lem ơi đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi, nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. Người đang tâm dâng lên lớp rơm hèn lựng bao mùi hôi. Kìa xem lại cả một tiết đông ôi Bêlem sao ngươi bạc đến thế?

2/ Bêlem ơi! Ngươi không biết đêm nay cả một trời vui thần nhân ca hát ngàn khúc say sưa êm đềm hhác xưa nay thường lệ. Ngươi không hay Con Thiên Chúa thương người chẳng khi nào ngơi mà ngươi lại ở thật cách xa, ôi Bêlem sao ngươi bạc đến thế?

3/ Chắp hai tay con xin Chúa thương xem cũng như ngày xưa. Ngày sinh xuống thế, ngày đến thăm dân xa lạc đớn đau không nề gì. Con ăn năn bao nhiêu mối tội tình tự khi còn thơ giờ đây thống hối tự vấn lương tâm than ôi! Sao con bạc đến thế?PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/Bethleemoi_NKX.pdf)