PDA

View Full Version : Xin cảm tạ, xin cảm tạ hồng ân bao la Thiên Chúagioanha
21-07-2013, 03:58 PM
XIN CẢM TẠ
Thy Yên


ĐK. Xin cảm tạ, xin cảm tạ hồng ân bao la Thiên Chúa muôn đời. Xin chúc khen, xin tán tụng tình yêu Thiên Chúa vững bền ngàn năm.

1. Lòng Chúa thương thuở xa vời đêm vắng sao trời thuở mịt mờ tăm tối tràn mọi nơi. Chính vì yêu nên Cha đã sinh dựng muôn loài, chính vì yêu Cha ban xuống muôn ơn lành.

2. Dù thế nhân mải mê tìm vui thú gian trần, biết bao người xa cách nguồn hằng sống, chính vì yêu Cha ban trót Con Một cứu đời, chính vì yêu Cha luôn thiết tha kêu mời.

3. Đời bể dâu kiếp lữ hành gian khổ u buồn vấn vương nhiều bao yếu hèn tội nhơ. Chính vì yêu Cha luôn thứ tha mọi lỗi lầm, chính vì yêu Cha luôn đón ai quay về


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/XinCamTa_ty.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/XinCamTa_ty.enc)