PDA

View Full Version : Chúa Kitô Vua - Lm. Quý Báugioanha
20-10-2018, 07:35 AM
CHÚA KITÔ VUA
Lm. Quý BáuĐK: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là Vua, là Vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là Vua toàn thể đất trời triều đại Vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là Vua, là Vua yêu thương tín trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên. Vương quyền Chúa hiển trị muôn niên

1/ Triều thần thiên quốc tung hông Chúa Giêsu Kitô (tung hô Vua Kitô). Muôn người dương thế vạn vạn tuế Thượng Đế hiển vinh (vạn tuế Vua hiển vinh). Toàn thể vũ trụ cùng đồng thanh ca khen Thiên Chúa (ca ngợi danh Chúa). Ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng Vua Giêsu (chúc tụng Vua Giêsu)

2/ Toàn thể trời đất nghe Danh Chúa Giêsu Kitô (nghe danh Vua Kitô) Muôn loài thọ sinh đều phục bái tán dương danh Ngài (phục bái tôn thờ Ngài). Đoàn con ước nguyện trở nên công dân Nước Chúa công dân Nước Chúa). Một lòng kính thờ phụng sự vạn đại thiên thu (đến vạn đại thiên thu)PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/ChuaKitoVua_qb.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/ChuaKitoVua_qb.enc)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15630)