PDA

View Full Version : Về bên Chúa - Lm. Bạch Vângioanha
08-11-2018, 01:16 PM
VỀ BÊN CHÚA
Lm. Bạch Vân


1/ Bao ngày tháng sống trên trần gian con đã sống trọn vẹn cho Chúa, chỉ ước mong sao được về bên Chúa vui hưởng tôn nhan. Ôi hạnh phúc chứa chan đầy vơi, vâng lời Chúa đi về bên Chúa, gặp Chúa vinh quang rạng chiếu rỡ ràng hạnh phúc chứa chan.

ĐK. Về bên Chúa ôi hạnh phúc biết bao, Chúa ban muôn ơn vũ lộ tuôn trào. Chúa dìu con vào cõi trời cao, ban tặng ngai vinh hiển của Ngài.

2/ Con đã sống chứng nhân tình yêu nơi trần thế còn nhiều đau thương, tình mến trao ban nồng nàn nhân ái tình Chúa chẳng phai. Con nguyện sống thánh giữa trần gian nhưng đời con vẫn còn tội lỗi, nhờ Chúa thương tha sạch hết tội đời hưởng nhan Chúa Trời.PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/VeBenChua_bv.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/VeBenChua_bv.enc)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22171)