PDA

View Full Version : Xin tiến dâng về Chúa lòng cậy tin con đâygioanha
25-07-2013, 09:20 PM
LÒNG CẬY TIN DÂNG CHÚA
Sơn Dương


1/ Xin tiến dâng về Chúa lòng cậy tin con đây, xin tiến dâng linh hồn người thân yêu chúng con, con luôn hằng tín thác vào nguồn tình yêu Chúa đang chảy tràn, trên linh hồn còn nơi tối tăm, Chúa giơ tay đưa về thiên đàng.

ĐK. Con xin dâng về Trời lòng son sắt cậy tin bao linh hồn được Thiên Chúa thương đưa đến nơi quê trời thanh nhàn

2/ Xin tiến dâng về Chúa nguyện Ngài xin thương xem, nơi tối tăm mong Ngài rộng lòng thương chúng con. Chúa nhân từ xin xóa tội và dìu đưa chúng con về trời, Chúa thấu mọi lời con thiết tha xin đưa tay đón nhận chúng con

3/ Xin tiến dâng về Chúa lòng cậy trông con đây, nơi trái tim nhân hiền Ngài chẳng xem lỗi con. Chúa chính nguồn ơn cứu độ và là nơi chúng con tựa nương, dưới cánh tay Ngài con vững tâm Chúa thương tha bao tội đã qua


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/SonDuong/LongCayTinDangChua_sd.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/SonDuong/LongCayTinDangChua_sd.enc)