PDA

View Full Version : Xuân nay Xuân lại về, ah ah ah Xuân vềgioanha
07-08-2013, 08:51 PM
XUÂN HỒNG ÂN
Lm. Thái Nguyên


1. Xuân nay Xuân lại về, ah ah ah Xuân về, ah ah ah Xuân về. Xuân về hoa lá đẹp tươi, Xuân về bao người mừng vui. Tung hô Chúa Trời thương ban cho đời Mùa Xuân năm mới. Con dâng lời câu ngợi ca tung hô Chúa Mùa Xuân đã điểm tô cho thế nhân đẹp ngời.

ĐK. Dâng lên niềm tri ân dâng lên lòng tin mến. Con ca ngợi Thiên Chúa, Chúa Xuân muôn đời. Xin thương đời lầm than ban ơn chan hòa khắp chốn. Cho mọi người nhận biết Chúa là Mùa Xuân.

2. Xuân nay Xuân lại về, ah ah ah Xuân về, ah ah ah Xuân về. Xuân về cho thắm tình quê, Xuân về tô đẹp trần thế. Nhưng sao cuộc đời chưa vui chưa đẹp còn nhiều tăm tối. Bao lỗi tội bao nỗi trôi theo kiếp sống mù khơi vẫn đầy vơi bao chiến tranh hận thù.

3. Xuân nay Xuân lại về, ah ah ah Xuân về, ah ah ah Xuân về. Xuân về se kết tình thương, Xuân về cho đời một hướng. Nhưng bao con người chưa quay trở về họp đoàn dân thánh. Cha nhân lành xin đổi thay bao kiếp sống cuồng say quay về đây chung hát câu xum vầy.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThaiNguyen/xuanhongan-tn.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12271)