PDA

View Full Version : Vì Đấng Toàn Năng - Lm. Văn ChiDominicTM
08-08-2013, 08:49 AM
VÌ ĐẤNG TOÀN NĂNG
Lm. Văn Chi

1. Linh hồn tôi tán tạ ơn Chúa. Và tâm trí reo mừng hoan ca. Trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Người đoái nhìn phận hèn tôi tá.

2. Ôi lòng thương Chúa tràn muôn thuở. Đầy trên những tâm hồn kính uy. Tay uy Chúa phép tắc dường bao. Người đã hạ kẻ nào kiêu sa.

3. Ai quyền uy Chúa từng hạ xuống. Và thương xót nâng người phận nhỏ. Ai đói khát Chúa xuống đầy no. Bọn sang giầu đuổi về tay không.

4. Bởi tình thương Chúa hằng luôn nhớ. Người săn sóc cứu chuộc Ích Diên. Như xưa hứa với tổ phụ ta. Cùng Abra ham dòng dõi muôn kiếp.

ĐK. Thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức. (đến muôn đời) Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi. (những điều trọng đại.) Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. (những điều trọng đại) Và Danh Người (Danh Người) là Thánh.

(để kết) Người là Thánh.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DucMe/ViDangToanNang_vc.pdf)