PDA

View Full Version : Ví như - Lm. Thái Nguyêngioanha
14-08-2013, 11:10 PM
VÍ NHƯ
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất và cũng là uống công. Thành kia Chúa chẳng canh phòng đêm khuya hôm sớm trông chừng hoài công.

1. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay lo lắng đựng xây biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa, nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì.

2. Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ích gì chăng nếu như không được Ngài, chính Chúa an bài tất cả là cho con, chính Chúa thương tình Ngài hằng luôn giữ gìn.

3. Tạ ơn Chúa bao khúc hát lời ca, tay Chúa làm ra biết bao nhiêu điều lạ, chính Chúa vẫn là tất cả của đời con, với Chúa con được làm nên cuộc sống mình.


PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/ViNhu_tn.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10746)