PDA

View Full Version : Xin dâng Người dâng Người tình yêu trong trắnggioanha
15-08-2013, 03:17 PM
LỄ DÂNG TÌNH YÊU
Viết Chung


1. Xin dâng Người dâng Người tình yêu trong trắng, như lễ toàn thiêu trong một chiều dâng trên núi cao. Hy lễ khổ đau trút máu đào rửa muôn kiếp sầu để trần gian luôn gặp gỡ nhau trong tình yêu.

ĐK. Dâng lên dâng lên hiến lễ tình yêu, tim máu xôn xao xác hồn một đời hiến trao. Dâng lên dâng lên hiến lễ nhiệm mầu, trầm luân dẫu nhiều thủy chung chẳng nao.

2. Xin dâng Người dâng Người một đời trung tín, yêu mến cậy tin với lời nguyện vàng đá sắt son. Sông núi hợp tan xác thân hèn tan phai võ vàng, cuộc tình trăm năm đã hiến dâng xin Người thương.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/LeDangTinhYeu_vcg.pdf)