PDA

View Full Version : Thánh gia - Viết Chunggioanha
16-08-2013, 10:14 PM
THÁNH GIA
Viết Chung


ĐK. Thánh (i) gia yên vui đầm ấm (i) luôn trong ngoài. Thánh gia nêu tấm gương soi cho bao gia đình hòa vui. Thánh (i) gia không nguôi sẻ đắng cũng như chia bùi. Phúc ân ban xuống nơi nơi đỡ nâng gia đình trần ai.

1. Giê-su Con Chúa (i a vâng lời) nhất mực vâng lời (kính cha yêu mẹ), ba mươi năm chẵn, ba mươi năm tròn tu thân tích đức, tu thân tích đức vẹn toàn (tích đức vẹn toàn) chăm ngoan vui vẻ (chăm ngoan) xứng con ngoan của gia đình.

2. Ôi Ma-ri-a (i a dịu hiền) thánh thiện dịu hiền (chẳng nguôi bổn phận), bổn phận lo chăm, chăm lo gia đình. Giu-se Cha Thánh, Giu-se Cha Thánh tận tình (Giu-se tận tình) gian lao vất vả (gian lao) vẫn hy sinh thật kiên cường.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/ThanhGia_vcg.pdf)