PDA

View Full Version : Xin tiến dâng lên Ngài trọn mơ ước ngày xuân, dâng lên tấm thân congioanha
03-07-2013, 06:32 PM
DÂNG ƯỚC MƠ XUÂN
Tác giả: Hồng Trần Phạm Đình Đài

1/ Xin tiến dâng lên Ngài trọn mơ ước ngày xuân, dâng lên tấm thân con với linh hồn con trọn đời sống con. Xin tiến dâng lên Ngài, bánh miến với nho lành, xin Thiên Chúa thương nhận ban phúc cho đời con ấm êm

2/ Đây những tháng năm dài và đây những người thân, xin dâng tiến lên Cha những ai buồn đau và ai héo hon. Dâng những ai cơ hàn xin Chúa cho an lành, dâng lên hết tâm tình dâng trái tim để yêu mến hơn

3/ Xin tiến dâng lên Ngài làn hương ngát tình yêu bay lên trước thiên nhan chứng cho tình con nguyện dâng Chúa thôi. Dâng bánh thơm ruộng đồng như xác thân tinh tuyền Dâng lên chén rượu nồng tựa lễ vật toàn thiêu hiến dâng

4/ Xin tiến dâng lên Ngài tình yêu mới đẹp duyên, xin dâng tiến lên Cha tháng năm từ đây nguyện luôn có nhau. Xin Chúa thương kết hợp như bánh thơm nho lành, xin Thiên Chúa chúc lành ban phúc cho tình duyên thắm tươi

5/ Xin tiến dâng lên Ngài người yêu dấu đời con, xin dâng trái tim non khấn xin Ngài ban tình yêu chứa chan. Xin Chúa cho nên một trong bí tích nhiệm mầu, mong sao suốt cuộc đời dù lúc buồn khi vui có nhau

6/ Cho đến mai sau này dù duyên sắc nhạt phai, yêu nhau sớm mai đây giữ duyên dài lâu ngàn sau vẫn yêu, yêu lúc vui khi buồn, yêu đến khi bạc đầu, yêu trong Chúa nhân từ vẹn câu thề ngàn năm có nhau

ĐK1: Ngày đầu xuân xin kính dâng lên, một năm mới với ước mơ nồng nàn. Nguyện xin chúc lành và ban ngàn ơn thiêng trong suốt năm dài

ĐK2: Họp nhau đây xin kính dâng lên, lòng yêu mến với ước mơ nồng nàn. Nguyện xin chúc lành và ban tình yêu thương cho hết mọi người

ĐK3: Ngày hợp hôn xin kính dâng lên người yêu dấu với ước mơ nồng nàn. Nguyện xin chúc lành và ban tình yêu thương yêu suốt cuộc đời


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/DangUocMoDau_htpdd.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/DangUocMoXuan2_.enc)