PDA

View Full Version : Vinh quang cho Người sống lại - Lm. Văn Chigioanha
09-09-2013, 11:31 AM
VINH QUANG CHO NGƯỜI SỐNG LẠI
Lm. Văn Chi


ĐK. Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia. Chúa đã sống lại ngàn niềm vui hạnh phúc. Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia. Tiếng hát mừng vui muôn khúc hoan ca. Al-le-lu-ia, vinh quang cho Người.

1. Ơn cứu độ và vinh quang ấy với vương quyền là của Thiên Chúa chúng ta, al-le-lu-ia. Hãy dâng lời tri ân Thiên Chúa chí nhân , hỡi những người phận tôi tớ Chúa, al-le-lu-ia.

2. Vì Chúa đầy quyền năng uy dũng đã thống trị làm Vua vinh thắng thiên thu, al-le-lu-ia. Hãy vui mừng hoan ca Thiên Chúa chúng ta, niềm hoan lạc làm vinh danh Chúa, al-le-lu-ia.

3. Đã tới giờ mừng hôn lễ mới của chiên hiền, Người đã chịu chết cứu dân, al-le-lu-ia. Kính tôn Ngài vinh quang cao sáng muôn năm đến muôn đời và sau mãi mãi, al-le-lu-ia.


PDF