PDA

View Full Version : Xin trở nên thạch động cho tôi náu thân. Xin trở nên núi đá cho tôi ẩn mìnhgioanha
15-06-2013, 08:09 PM
XIN TRỞ NÊN THẠCH ĐỘNG
Tác giả: Nguyên Kha


ÐK: Xin trở nên thạch động cho tôi náu thân. Xin trở nên núi đá cho tôi ẩn mình, vì Chúa là Ðấng cứu độ tôi, Ngài nắm giữ vận mạng của tôi

1. Ôi lạy Chúa cuộc đời sống trên trần gian, nép mình bên Ngài sợ gì nguy nan

2. Thân lạy Chúa Ngài là Ðấng tôi chờ mong, Chúa là hy vọng của tuổi thanh xuân

3. Thân lạy Chúa trọn đời sống tôi ngợi khen, Chúa Trời nhân hậu tình thương vô biên