PDA

View Full Version : Vâng sống như Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình ÂnDominicTM
25-09-2013, 11:33 AM
VÂNG SỐNG NHƯ MẸ
Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân

1. Cuộc đời Mẹ là hai tiếng xin vâng Cuộc đời con nguyện vâng sống như Mẹ

ĐK. Xin vâng đời con hai tiếng xin vâng Xin vâng đời con sẵn sàng xin vâng.

2. Cuộc đời Mẹ nguyện vâng sống tin yêu Cuộc đời con nguyện luôn vững tin cậy

3. Dù đường đời nhiều gian khó chông gai Cuộc đời con càng tin vững nơi Mẹ.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhamDucHuyen/vang_song_nhu_me.pdf)