PDA

View Full Version : Xin mở mắt con, để con biết nhận ra Ngàigioanha
29-09-2013, 09:07 PM
XIN MỞ MẮT CON
Lm. Phương Anh


1. Xin mở mắt con, để con biết nhận ra Ngài khi Ngài bẻ Tấm Bánh, khi vì tình bao la chết treo trên thập giá. Xin mở mắt con để con biết nhận ra Ngài khi cử hành hiến lễ tưởng niệm Ngài khi xưa, chết treo trên thập tự.

ĐK. Ôi Chúa Giê-su! Con tôn thờ Mình Máu Chúa cao quang, xưa đã đổ tràn lan xuống dương gian, nay vẫn còn chan hòa cả thế giới! Ôi Chúa Giê-su! con sấp mình phục bái Chúa không ngơi, Chúa chính là Thượng Đế của con đây mà con yêu kính đến ngàn đời.

2. Xin mở mắt con, để con biết nhận ra Ngài khi Ngài ở bên con, trao gởi lời yêu thương, sớt chia bao cùng khốn. Xin mở mắt con để con biết nhận ra Ngài nơi bạn trẻ cô đơn, nơi người già cô thân, những anh em nhỏ hèn.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/XinMoMatCon.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhuongAnh/XinMoMatCon_pa.enc)