PDA

View Full Version : Và này đây - Duy TânDominicTM
06-10-2013, 07:29 AM
VÀ NÀY ĐÂY
Duy Tân

(Luca 1,31) (hiệp lễ Mẹ Mân Côi)

ĐK. (và này đây Bà sẽ thụ thai) Và này đây Bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai. A ve - Ma - ri - a A ve - Ma - ri - a (và đặt tên là Giê - su) Và đặt tên là Giê - su và đặt tên là Giê - su A ve - Ma - ri - a A ve - Ma - ri - a.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa Thần trí tôi hớn hở mừng vui. Vì Chúa Đấng cứu độ tôi, vì Chúa Đấng cứu độ tôi.

2. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc, từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc, Chúa đã đoái thương Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ.

3. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người chí tôn chí thánh, danh Người chí tôn chí thánh.

4. Từ đời nọ đến đời kia, từ đời nọ đến đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

5. Chúa ra tay biểu dương sức mạnh đánh tan phường lòng trí kiêu căng, kẻ nghèo đối Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay không.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/VaNayDay_duytan.pdf)