PDA

View Full Version : Xin cho lời con khấn cầu được như trầm hưonggioanha
20-10-2013, 08:03 AM
NHƯ TRẦM HƯƠNG
Lm. Kim Long


ĐK. Xin cho lời con khấn cầu được như trầm hưong ngát thơm bay về thần nhan Chúa. Xin cho tay con vươn tới, Chúa nhận như của lễ tiến dâng khi chiều rơi.

1. Con thiết tha kêu cầu lạy Chúa, đừng nỗ ngoảnh mặt đi. Từng lời con van nài, nguyện lắng nghe và mau mắn độ trì.

2. Xin Chúa thương thanh luyện lạy Chúa, miệng lưỡi con sạch tinh. Đừng để con vương tội, dìu dắt con nhẹ đưa bước an bình.

3. Con ngước trông lên Ngài lạy Chúa, là chốn con tựa nương. Đừng để con đon độc, gỉn giữ con khỏi té xiêu trên đường.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/NhuTramHuong_kl.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/NhuTramHuong_kl.enc)