PDA

View Full Version : Maria trinh vương - Lm. Trọng KhẩnDominicTM
31-10-2013, 01:03 PM
MARIA TRINH VƯƠNG
Lm. Trọng Khẩn

1. Lạy Mẹ đồng trinh Ma - ri - a, Mẹ diễm phúc bên Chúa Cha từ toà cao xin ghé mắt thương xem đoàn con, đang khẩn cầu danh Mẹ rất thánh; xin Mẹ thương nghe lời chúng con.

ĐK. Ma - ri - a trinh vương cao sang; Mẹ hiển vinh trên nơi cao quang. Ôi nữ vương trên toà Thiên Chúa uy linh. Ma - ri - a trinh vương cao sang hãy dủ thương, thương xem dương gian đang đắm chìm trong vòng tội lỗi vấn vương.

2. Trọn một niềm tin yêu thiết tha cùng nhìn lên Ma - ri - a, từng ngày qua bao ơn thiêng Mẹ xuống gần xa. Xin dâng lời cảm tạ tri ân, ôi Mẹ Ma - ri - a mến thương.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TrongKhan/ducme/mariatrinhvuong.pdf)