PDA

View Full Version : Mẹ của con - Lm. Trọng KhẩnDominicTM
31-10-2013, 01:10 PM
MẸ CỦA CON
Lm. Trọng Khẩn

1. Cả cuộc đời con là bài ca dâng lên ca tụng Mẹ Ma - ri - a là nữ vương ban sự bình an, Người giúp con thoát cảnh lầm than.

ĐK. Mẹ là Mẹ của con. Ôi nữ vương, ôi nữ vương.

2. Cả cuộc đời con là niềm vui khi con có Mẹ ở bên mãi mãi; niềm sướng vui không thể nhạt phai, Mẹ giúp con tin vào ngày mai.

3. Cả cuộc đời con là nụ hoa khi con có Mẹ truyền thông sức sống. Mẹ đỡ nâng con từ còn thơ, Mẹ lắng lo con gặp khổ đau.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TrongKhan/ducme/mecuacon.pdf)