PDA

View Full Version : Lạy Chúa là Vua - Lm. Duy Thiêngioanha
22-11-2013, 11:59 PM
LẠY CHÚA LÀ VUA
Lm. Duy Thiên


1/ Lạy Chúa! Chúa là Vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa! Chúa là Vua muôn loài thờ kính. Là Vua trên khắp dương gian, là Vua trên các dân tộc, lả Vua muôn dân đợi trông

ĐK. Ôi Giêsu là Vua các Vua. Ôi Giêsu là Chúa các Chúa. Chúa thống trị địa cầu, Chúa thống trị loài người cho muôn dân ngàn đời thành kính. Chúa thống trị địa cầu, Chúa thống trị mọi loài cho hoàn vũ khắp nơi an bình

2/ Lạy Chúa! Chúa là Vua thống trị các sông ngòi. Lạy Chúa! Chúa là Vua cai trị trời đất. Trần gian vui sướng hân hoan, mừng Vua muôn nước trên đời, ngợi khen Vua muôn đạo binh

3/ Lạy Chúa! Chúa là Vua thống trị các tâm hồn. Lạy Chúa! Chúa là Vua thương người trần thế. Thành kính con khấn xin Vua dủ thương ban xuống cho đới, hồng ân Chúa trên trời cao

4/ Lạy Chúa! Chúa là Vua cai trị các thiên thần. Thờ kính Chúa là Vua muôn đời mọi nước. Quỳ đây xin Chúa đoái thương chở che bênh đỡ cho hồn. Lạy Vua! Vua của lòng con


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaKitoVua/LayChuaLaVua_dt.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4631)