PDA

View Full Version : Ánh sao trời đông - Lm. Tri Văn Vinhbananaks
21-12-2013, 10:06 PM
ÁNH SAO TRỜI ĐÔNG
Lễ Ba Vua
Lm. Tri Văn Vinh

ĐK: Ánh sao nơi trời đông vút cao. Báo tin xuất hiện ngôi cứu tinh.

1. Cùng bước tiến bước đi giữa đêm trường. Ngày đêm gian lao không hề vấn vương. Kính dâng mâm Vàng đây lễ dâng. Vững tin lên đường theo ánh sao. Niềm Tin trung kiên khác chi như vàng không phai chiếu soi bước đường mù sương vững tâm theo Ngài.

2.Người hỡi bước tới hãy mau tôn thờ. Lều tranh đơn sơ đây một trẻ thơ. Kính dâng lên Ngài đây nhủ hương. Ngút bay tâm tình muôn tiếng ca. Tình yêu như hương ngút bay lên Ngài lan ra khắp nơi nhân gian tràn lan phúc ân chan hòa.

3.Ngài đến cứu thoát những ai chân tình. Này đây lương dân Tin Mừng đón nghe. Kính dâng lên Ngài đây thuốc thơm. Ướp thơm cuộc đời nay hiến dâng. Cậy trông như hương ướp thơm cuộc đời đau thương thắm tươi con đường trần gian tới quê thiên đàng.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/AnhSaoTroiDong.pdf)

bananaks
21-12-2013, 10:15 PM
ÁNH SAO TRỜI ĐÔNG
Lễ Ba Vua
Lm. Tri Văn Vinh

ĐK: Ánh sao nơi trời đông vút cao. Báo tin xuất hiện ngôi cứu tinh.

1. Cùng bước tiến bước đi giữa đêm trường. Ngày đêm gian lao không hề vấn vương. Kính dâng mâm Vàng đây lễ dâng. Vững tin lên đường theo ánh sao. Niềm Tin trung kiên khác chi như vàng không phai chiếu soi bước đường mù sương vững tâm theo Ngài.

2.Người hỡi bước tới hãy mau tôn thờ. Lều tranh đơn sơ đây một trẻ thơ. Kính dâng lên Ngài đây nhủ hương. Ngút bay tâm tình muôn tiếng ca. Tình yêu như hương ngút bay lên Ngài lan ra khắp nơi nhân gian tràn lan phúc ân chan hòa.

3.Ngài đến cứu thoát những ai chân tình. Này đây lương dân Tin Mừng đón nghe. Kính dâng lên Ngài đây thuốc thơm. Ướp thơm cuộc đời nay hiến dâng. Cậy trông như hương ướp thơm cuộc đời đau thương thắm tươi con đường trần gian tới quê thiên đàng.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TriVanVinh/AnhSaoTroiDong.pdf)