PDA

View Full Version : Tâm tình hòa bình 2 - Lm. Mi Trầmbananaks
24-12-2013, 02:48 PM
TÂM TÌNH HÒA BÌNH 2

Lm.Mi Trầm

1. Từ đồng xa mục đồng tiến về hang đá dâng lên hơi ấm bò lừa lễ dâng hơi ấm bò lừa. Trời hừng đông bừng lên ánh sáng hy vọng, Ngôi Hai giáng sinh giữa đồng làm người đỗi mới muôn lòng.

2.Từ miền đông Ba Vua quyết tìm lẽ sống Bê-lem dâng Chúa Hài Đồng vàng hương cùng với mộc dược. Này đoàn con giờ đây dâng lên tâm tình tôn vinh Chúa thương muôn nghìn khổ hình dẫn tới thiên đường.

3. Dòng đời qua tin vui nở rộn lòng ta muôn dân muôn nước ca hòa dạt dào tình mến đậm đà. Nào về đây tình yêu nối kết đất trời. Ngôi Hai giáng sinh cứu đời cuộc đời bừng sáng tuyệt vời.

ĐK: Với bánh rượu con dâng Ngài này đây tấm lòng thành kính.Với bánh rượu con dâng Ngài này đây tâm tình hòa bình.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaGiangSinh/TamTinhHoaBinh2_mt.pdf)