PDA

View Full Version : Xuân đến đây như một ngày mở hộibananaks
08-01-2014, 03:04 PM
DÂNG CHÚA NGÀY XUÂN
Lm. Thái Nguyên

ĐK: Xuân đến đây như một ngày mở hội. Xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân chan hòa niềm vui mới. Dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời.

1 Dâng lên Ngài đây một mùa Xuân, ngày vui mới trong cuộc đời thế nhân. Dâng lên Ngài từng ngày tươi nở, mùa yêu thương trổ sinh trong đợi chờ, cho thêm đẹp tươi những ước mơ.

2. Dâng lên Ngài đây lòng yêu mến, ngày xuân đến trong tâm tình biết ơn. Dâng lên Ngài dù còn gian khổ, thì Xuân sang điểm tô thêm đẹp ngời, cho cuộc đời cất tiếng reo vui.

PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/XuanTinhYeu/DangChuaNgayXuan_tn.pdf)
MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,12274,RP89-59274DFBB809B9ED)