PDA

View Full Version : Xin hãy nghe là thưa Nương tử,DominicTM
18-02-2014, 09:19 PM
THƯA NƯƠNG TỬ
Lm. Thanh Bình

Cảm hứng TV.44
Đáp ca ; Các lễ về Đức Mẹ : (...) & lễ Các Thánh Nữ ĐT.

ĐK. Xin hãy nghe là thưa Nương tử, Xin hãy nghe là thưa Nương tử Xin hãy nghe xin lắng tai, xin hãy nghe và xin hãy coi.

1. Thưa Nương tử xin lắng nghe và trông xem đến,Xin quên đi nhà thân phụ và Dân tộc của Cô nương.

2. Để Đức Vua Người sủng ái, để Đức Vua Người sủng ái dung nhan, Vì chính Người là Chúa của Cô nương. Hãy phục vụ Người đi

3. Với ngàn hào quang chiếu soi cõi Thiên đàng, Kìa nàng Công Chúa đi vào cõi Thiên sang. Với xiêm y rỡ ràng, Trong ánh quang huy hoàng, Với bạn bè Trinh nữ vào bệ kiến Thiên nhan.

4. Với niềm hân hoan (với niềm hân hoan) Họ bước tới (họ bước vao) cùng tiến lên cung điện Đức Vua.

Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời

ĐK. (Đức Mẹ) Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc đồ trang điểm vàng ròng.

1. Bà Hoàng hậu đứng kề bên (la) Đức Vua. Đẹp lộng lẫy chiếu ngợi Toà Ngai Thiên Chúa.

ALLELUIA (Các Lễ về Đức Mẹ)

ALL. Al le lu ia Al le lu ia. Kính chào Ma ri a Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ. Mẹ đầy ơn phúc Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ đầy ơn phúc, nầy Chúa cùng ở Me. Ôi phúc vinh sáng ngời, Ôi Nữ Trinh tuyệt vời Đức Mẹ Chúa trời Al lê lu ia

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/_thuaNuongTu_tb.pdf)