PDA

View Full Version : Xin dâng lên Mẹ yêu muôn mầu hoa thắm tươi yêu kiều



DominicTM
03-03-2014, 04:19 AM
CON XIN DÂNG MẸ
Dominic

ĐK. Xin dâng lên Mẹ yêu muôn mầu hoa thắm tươi yêu kiều. Đây muôn hoa hồng tươi từ đồng xa con đem về dâng tiến. Ngạt ngào hương kinh tỏa ngát hương thắm xinh. Đoàn con xin dâng về Mẹ Chúa thiên đình.

1. Xin dâng lên Mẹ cuộc sống con nơi dương trần. Bao nhiêu thăng trầm cùng muôn chông gai giăng lối. Hiện tại tương lai dâng Mẹ trọn cả tấm thân. Nguyện xin Mẹ thương đón lấy hoa lòng đời con.

2. Xin dâng lên Mẹ tình mến sắt son trọn niềm. Trung trinh ngoan hiền một niềm tin yêu phó thác. Biển đời mênh mông xin Mẹ rộng tay đỡ nâng. Một niềm cậy trông trao dâng cho Mẹ, Mẹ ơi!

3. Xin dâng lên Mẹ đời lắm gian nguy trên đường. Kiếp sống lữ hành nặng vương đam mê tội lỗi. Mẹ là Sao Mai đưa dìu đời con đến nơi. Cùng Mẹ con đi gian nguy con nào sợ chi.

PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Dominic_thayqui/Con xin dang Me - Dominic.pdf)