Love Telling F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng ta trong đai dịch COVID-19 này.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Kính chúc quý khách mùa Vọng thật sốt sắng để dọn tâm hồn mình chờ đón Đấng Thiên-Chúa-làm-người ngự đến.phale nhắn với gioanha: Chúc Mừng Sinh Nhật bác gioanhaF.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Xin quý ACE lưu ý khi tìm kiếm bài hát/câu đầu trong trang, xin lưu ý cách đánh dấu của các vần oa, oe, uy,... VD: Hoá và Hóa.phale nhắn với Quý Khách: Kính chúc Quý Khách một Mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Chúa hài đồng.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Kính chúc quý Khách viếng mùa Vọng dọn mình thật sốt sắng để đón mừng Chúa Giáng sinh với niềm vui và hy vọng.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách viếng thăm: Tháng Mân Côi đã đến những ngày cuối cùng. Hãy dâng lên Mẹ những chuỗi kinh Mân Côi không những trong tháng Mân Côi mà trong suốt cả cuộc đời.LoiNhacTCVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚAphale nhắn với bác gioanha: Chúc mừng Sinh nhật bác gioanha, chúc người tông đồ nhiệt thành mọi sự tốt lành trong tay ChúaF.X Nhatdong nhắn với toàn thể ACE: Kính chúc quý ACE một mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân từ Lòng Chúa Thương Xót!phale nhắn với tất cả mọi người: Năm mới - Chúc BQT, toàn thể thành viên và các vị Khách Quý một năm Bình An và Hạnh Phúcphale nhắn với tất cả mọi người: Kính chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ânphale nhắn với tất cả mọi người: Bình an của Chúa luôn ở cùng Anh Chị Emphale nhắn với tất cả mọi người: Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Emphale nhắn với admin: hôm nay không vào diễn đàn được! chẳng hiểu tại sao nữa admin ơi!phale nhắn với DominicTM: Chúc mừng bổn mạng DominicTM,F.X Nhatdong nhắn với quý Khách: Kính chúc Quý Khách viếng thăm trang Lời Nhạc mùa Chay thánh thiện và bình an trong vòng tay Chúa và Thánh Mẫu Maria.F.X Nhatdong nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và niềm vui trong Chúa Giêsu.phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.

BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Danh sách vB code

  1. Đậm / Italic / Underline
  2. Color
  3. Size
  4. Font
  5. Highlight
  6. Left / Right / Giữa
  7. Indent
  8. Email Linking
  9. URL Hyperlinking
  10. Thread Linking
  11. Post Linking
  12. Danh sách thứ tự / Danh sách nâng cao
  13. Images
  14. Videos
  15. Code
  16. PHP Code
  17. HTML Code
  18. Trích
  19. Stop BB Code Parsing
  20. Ðính Kèm
  21. Play Audio File
  22. Play clip.vn video
  23. Play flash
  24. FLV Player - BBcode
  25. Chữ đậm
  26. Google Video
  27. IFR
  28. Chữ chạy
  29. Xem file pdf
  30. Chữ mờ ảo
  31. Play Video File
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Đậm / Italic / Underline

Thẻ [b], [i] và [u] tương ứng cho phép bạn tạo chữ đậm, nghiêng và gạch chân.

    • [b]value[/b]
    • [i]value[/i]
    • [u]value[/u]
    Usage
    • [b]this text is bold[/b]
    • [i]this text is italic[/i]
    • [u]this text is underlined[/u]
    Example Usage
    • this text is bold
    • this text is italic
    • this text is underlined
    Example Output

Color

Thẻ [code] được chuyển sang font có chiều cố định (đơn cách).

  • [color=Option]value[/color]
    Usage
  • [color=blue]this text is blue[/color]
    Example Usage
  • this text is blue
    Example Output

Size

The [size] tag allows you to change the size of your text.

  • [size=Option]value[/size]
    Usage
  • [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
    Example Usage
  • this text is two sizes larger than normal
    Example Output

Font

The [font] tag allows you to change the font of your text.

  • [font=Option]value[/font]
    Usage
  • [font=courier]this text is in the courier font[/font]
    Example Usage
  • this text is in the courier font
    Example Output

Left / Right / Giữa

The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.

    • [left]value[/left]
    • [center]value[/center]
    • [right]value[/right]
    Usage
    • [left]this text is left-aligned[/left]
    • [center]this text is center-aligned[/center]
    • [right]this text is right-aligned[/right]
    Example Usage
  • this text is left-aligned
    this text is center-aligned
    this text is right-aligned
    Example Output

Indent

The [indent] tag allows you to indent your text.

  • [indent]value[/indent]
    Usage
  • [indent]this text is indented[/indent]
    Example Usage
  • this text is indented
    Example Output

Email Linking

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

    • [email]value[/email]
    • [email=Option]value[/email]
    Usage
    • [email]j.doe@example.com[/email]
    • [email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
    Example Usage
  • Example Output

URL Hyperlinking

The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Thread Linking

The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Post Linking

The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Danh sách thứ tự

The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.

  • [list]value[/list]
    Usage
  • [list]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]
    Example Usage
    • list item 1
    • list item 2
    Example Output

Danh sách nâng cao

The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).

  • [list=Option]value[/list]
    Usage
  • [list=1]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]

    [list=A]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]

    [list=a]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]
    Example Usage
    1. list item 1
    2. list item 2
    1. list item 1
    2. list item 2
    1. list item 1
    2. list item 2
    Example Output

Images

The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.

  • [img]value[/img]
    Usage
    • [img]https://thanhcavietnam.net/LoiNhac/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Not linked)
    • [url=http://www.example.com] [img]https://thanhcavietnam.net/LoiNhac/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linked)
    Example Usage
    • (Not linked)
    • (Linked)
    Example Output

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

  • [video]value[/video]
    Usage
    • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
    Example Usage
    Example Output

Code

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.

  • [code]value[/code]
    Usage
  • [code]
    <script type="text/javascript">
    <!--
        alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    [/code]
    Example Usage
  • Code:
    <script type="text/javascript">
    <!--
    	alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    Example Output

PHP Code

The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.

  • [php]value[/php]
    Usage
  • [php]
    $myvar = 'Hello World!';
    for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
    {
        echo $myvar . "\n";
    }
    [/php]
    Example Usage
  • PHP Code:
    $myvar 'Hello World!';
    for (
    $i 0$i 10$i++)
    {
        echo 
    $myvar "\n";

    Example Output

HTML Code

The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.

  • [html]value[/html]
    Usage
  • [html]
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    [/html]
    Example Usage
  • HTML Code:
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    Example Output

Trích

The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.

    • [quote]Trích[/quote]
    • [quote=Ký danh]value[/quote]
    Usage
    • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe;33530]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    Example Usage
    • Lorem ipsum dolor sit amet
    • Trích Nguyên văn bởi John Doe
      Lorem ipsum dolor sit amet
    • Trích Nguyên văn bởi John Doe View Post
      Lorem ipsum dolor sit amet
    Example Output

Highlight

The [highlight] tag allows you to emphasize your text.

  • Usage
    [highlight]value[/highlight]
  • Example Usage
    [highlight]this text is highlighted[/highlight]
  • Example Output
    this text is highlighted

Stop BB Code Parsing

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.

  • [noparse][b]value[/b][/noparse]
    Usage
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
    Example Usage
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
    Example Output

Ðính Kèm

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

  • [attach]attachmentid[/attach]
    Usage
  • [attach]12345[/attach]
    Example Usage
  • Example Output

Play Audio File

Play audio file

  • [Audio]value[/Audio]
    Usage
  • [audio]link[/audio]
    Example Usage
  • Music player

    --->DOWNLOAD<---
    Example Output

Play clip.vn video

Play video clip at clip.vn

  • [clipvn]value[/clipvn]
    Usage
  • [clipvn]link[/clipvn]
    Example Usage
  • Example Output

Play flash

Play file flash SWF

  • [flash]value[/flash]
    Usage
  • [flash]link[/flash]
    Example Usage
  • Flash Player

    -->Download Flash<---
    Example Output

FLV Player - BBcode

Play file flv

  • [flv]value[/flv]
    Usage
  • [flv]link[/flv]
    Example Usage
  • Example Output

Chữ đậm

  • [glow]value[/glow]
    Usage
  • glow
    Example Usage
  • glow
    Example Output

Google Video

  • [gvideo]value[/gvideo]
    Usage
  • gvideo
    Example Usage
  • gvideo
    Example Output

IFR

Chèn vào file html chơi list nhạc

  • [IFR]value[/IFR]
    Usage
  • [ifr]http://thanhcavietnam.net/CD-TCVN-AH/ThanhCaVietNamVol.1/playlist.htm[/ifr]
    Example Usage

  • Example Output

Chữ chạy

  • [marquee]value[/marquee]
    Usage
  • marquee
    Example Usage
  • marquee
    Example Output

Xem file pdf

Xem file pdf trực tiếp trên forum

  • [pdf]value[/pdf]
    Usage
  • [pdf]link[/pdf]
    Example Usage
  • Example Output

Chữ mờ ảo

  • [shadow]value[/shadow]
    Usage
  • shadow
    Example Usage
  • shadow
    Example Output

Play Video File

  • [Video]value[/Video]
    Usage
  • [video]link[/video]
    Example Usage
  • Video Player

    -->DOWNLOAD<---
    Example Output

Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com