Love Telling dvtung nhắn với ÔB & ACE:: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên ChúaF.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Kính chúc Quý Khách ghé thăm trang TCVN một Năm Mới 2023 dư đầy ân sủng và bình an của Chúa Xuân!F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng ta trong đai dịch COVID-19 này.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Kính chúc quý khách mùa Vọng thật sốt sắng để dọn tâm hồn mình chờ đón Đấng Thiên-Chúa-làm-người ngự đến.phale nhắn với gioanha: Chúc Mừng Sinh Nhật bác gioanhaF.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Xin quý ACE lưu ý khi tìm kiếm bài hát/câu đầu trong trang, xin lưu ý cách đánh dấu của các vần oa, oe, uy,... VD: Hoá và Hóa.phale nhắn với Quý Khách: Kính chúc Quý Khách một Mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Chúa hài đồng.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách: Kính chúc quý Khách viếng mùa Vọng dọn mình thật sốt sắng để đón mừng Chúa Giáng sinh với niềm vui và hy vọng.F.X Nhatdong nhắn với Quý Khách viếng thăm: Tháng Mân Côi đã đến những ngày cuối cùng. Hãy dâng lên Mẹ những chuỗi kinh Mân Côi không những trong tháng Mân Côi mà trong suốt cả cuộc đời.LoiNhacTCVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚAphale nhắn với bác gioanha: Chúc mừng Sinh nhật bác gioanha, chúc người tông đồ nhiệt thành mọi sự tốt lành trong tay ChúaF.X Nhatdong nhắn với toàn thể ACE: Kính chúc quý ACE một mùa Phục Sinh tràn đầy hồng ân từ Lòng Chúa Thương Xót!phale nhắn với tất cả mọi người: Năm mới - Chúc BQT, toàn thể thành viên và các vị Khách Quý một năm Bình An và Hạnh Phúcphale nhắn với tất cả mọi người: Kính chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ânphale nhắn với tất cả mọi người: Bình an của Chúa luôn ở cùng Anh Chị Emphale nhắn với tất cả mọi người: Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Emphale nhắn với admin: hôm nay không vào diễn đàn được! chẳng hiểu tại sao nữa admin ơi!phale nhắn với DominicTM: Chúc mừng bổn mạng DominicTM,F.X Nhatdong nhắn với quý Khách: Kính chúc Quý Khách viếng thăm trang Lời Nhạc mùa Chay thánh thiện và bình an trong vòng tay Chúa và Thánh Mẫu Maria.F.X Nhatdong nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và niềm vui trong Chúa Giêsu.

0 thành viên và 229 khách, with 13 spiders

Kỷ lục: 705 người đã ghé thăm 28-06-2021 lúc 09:36 PM.

Trang 1/3 123 cuốicuối

Phúc Trình Vãng Lai

Ký danh Xếp theo thứ tự Lần cuối Nơi Cư Ngụ Chat
AhrefsBot Spider 05:30 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:32 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Yandex Bot Spider 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:18 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:23 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:25 PM đang đọc bài
AhrefsBot Spider 05:30 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:32 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:18 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Bing Spider 05:23 PM ở trang đầu
Khách Viếng Thăm 05:25 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
AhrefsBot Spider 05:32 PM Những khu cấm Trả lời bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:22 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:18 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:26 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:23 PM Đang xem bản in
Bing Spider 05:26 PM Trang đang bị lỗi đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
AhrefsBot Spider 05:32 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
AhrefsBot Spider 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:22 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:30 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:18 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:26 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:23 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:26 PM đang đọc bài
Bing Spider 05:31 PM ở trang đầu
Khách Viếng Thăm 05:32 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Yandex Bot Spider 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:22 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:30 PM đang đọc bài
Bing Spider 05:31 PM ở trang đầu
Khách Viếng Thăm 05:18 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:26 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:23 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:26 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:33 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:22 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Facebook Spider 05:30 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:20 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:26 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:28 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:23 PM Đang xem bản in
Khách Viếng Thăm 05:26 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:31 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:33 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:19 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:21 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:27 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:29 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:22 PM đang đọc bài
Khách Viếng Thăm 05:24 PM đang đọc bài
Facebook Spider 05:30 PM đang đọc bài
Trang 1/3 123 cuốicuối
Icon Chú giải
+
User is on your contact list
Những khu cấm
Những khu cấm
Trang đang bị lỗi
Trang đang bị lỗi
Who's Online Options

Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com