Bông hồng nhỏ bé dâng lên. Trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ.

Printable View