Em non cây lá còn xanh, long lanh như giọt sương đêm đầu cành

Printable View