Tình yêu Chúa thật bao la, lượng từ bi Chúa ôi rất hải hà.

Printable View