Trong vườn hoa muôn sắc, con xin là một đóa khiêm cung

Printable View