BÀI CA TÌNH YÊU
Đỗ Vy Hạ

1. Mẹ nghe con hát dâng Mẹ bài ca. Bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên Mẹ đẹp lời hoan chúc. Tung hô Mẹ đầy ơn phúc trên nơi tòa cao thiên quốc. Trầm hương...