THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lm. Hoài Đức

1. Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt...