TÌNH YÊU GIÁNG SINH
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Gió mang đến tin lành: vì yêu Chúa sinh xuống trần. Giữa hang đá cơ hàn Hài Nhi giơ bàn tay đón. Ai đang sống bôn ba về đây Thiên Chúa bên ta. Tháng...