MỘT TIN VUI
Ngọc Linh

ĐK: Này hồn ta hỡi! Thôi chớ lo chi vì cuộc đời ngươi không còn tăm tối. Nửa đêm nay trong thành Đa-vít sẽ ra đời một Đấng cứu ngươi

1/ Nhưng sao ngươi vẫn cứ lặng thinh....