DÂNG NẾN
Phanxicô

Mười hai ngôi sao (i) trên đầu Đức Mẹ. Mặt trời mặt trăng (i) tỏa sáng thân Người. Mặt trời mặt trăng với mười hai ngôi sao xin lên ngọn nến con đây, xin lên ngọn nến con đây...