DÂNG MẸ NĂM SẮC
Hải Nguyễn

1. Dâng lên Mẹ sắc hoa ĐỎ tựa giòng máu thắm hương nồng trái tim Mẹ. Cùng hiệp thông với chính người Con yêu trên núi hôm nào. Ôi! Muôn ngọn đao đâm thấu tim Mẹ...