HÔN NHÂN THÁNH
Đặng Ngọc ẨnNào ca lên ta hãy mừng vui, Chúa se duyên cho hai lứa đôi, từ Thánh điện xin như sở nguyện nhờ Bí tích kết hiệp vợ chồng. Tình chung thủy gắn bó lương duyên, đầy...