TIẾNG HÁT ĐÊM THANH
Nhạc Pháp - Lời Việt: Lm. Hoàng Diệp

1. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỷ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngân nga hoà...