EPHATA CON MỞ RA
Thế Thông (thơ Từ Linh)ĐK. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca.
...