NGÀY TÂN HÔN
Phạm Duy


Em bên mình anh lặng yên dưới bàn thờ, và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già, bao nhiêu tóc tơ giờ đây đã kết xe.
Ta bên mình...