CHÚA SẼ NGỰ ĐẾN
Lm. Nguyễn Duy

1. Trong đêm tối trần đời mặt trời sáng ngời. Để cứu rỗi dân Người Chúa sẽ ngự đến. Vui cho những người nghèo hôm nay thấy Người.

ĐK. Nào hãy mau dọn đường,...