50 NĂM ƠN GỌI
Hoàng Thắng1. Sinh con ra Ngài gọi con đi vào đời trao trên vai con đây gia đình thánh hiến. Ngày ngày con sống trong ân tình Cha dẫn dắt con trong cuộc đời.

ĐK.Năm mươi năm...